Partnerstwo SIEMACHY i Fundacji PKO wyróżnione

28 September 2014
Category Informacje
Partnerstwo SIEMACHY i Fundacji PKO wyróżnione

Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas IV edycji konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne wyróżnienie zdobyła strategiczna współpraca Stowarzyszenia SIEMACHA i Fundacji PKO Banku Polskiego. To wysoka nota i powód do satysfakcji, że blisko trzy lata intensywnej współpracy zostały docenione przez niezależną kapitułę konkursu. Fundacja PKO Banku Polskiego, w ramach tej samej edycji konkursu, zdobyła ponadto "wyróżnienie specjalne" za różnorodność działań prowadzonych w wielu zgłoszonych do konkursu partnerstwach, za prowadzenie działań zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnokrajowych, za działania doraźne oraz systemowe w partnerstwach, w których uczestniczy.

Krajowy Ośrodek EFS, początkowo jako ośrodek szkoleniowy, powstał w 2002 roku w odpowiedzi na rosnącą potrzebę przygotowania wielu instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych do aplikowania i wdrażania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwotnie zlokalizowany w Instytucie Europejskim w Łodzi, w 2003 roku przeniesiony został do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Działania Krajowego Ośrodka EFS skupiają się głównie na dostarczaniu wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym w Polsce, a także na rozwijaniu i profesjonalizacji sieci ośrodków poprzez szkolenia zespołów, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań zarządzania siecią, promocję Regionalnych Ośrodków EFS.