Kontakt

Stowarzyszenie SIEMACHA
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88
F +48 12 425 07 55
E sekretariat@siemacha.org.pl
 
KRS: 0000207304
NIP: 676 22 66 260
REGON: 356838078
RACHUNEK: 35 1020 2892 0000 5602 0238 8544

Działalność statutowa

Wychowanie

SIEMACHA Spot
koordynator: Karolina Turbak
tel. kom.: +48 603 890 841
e-mail: k.turbak@siemacha.org.pl
 
SIEMACHA Spot 24/7
koordynator: Iweta Curyło 
tel. kom.: +48 662 223 027
e-mail: i.curylo@siemacha.org.pl
 

SIEMACHA Spot Camp
koordynator: Anna Litwora
tel.: +48 12 632 11 88 w. 10
e-mail: a.litwora@siemacha.org.pl 

Sport

Centrum Rozwoju
Com-Com Zone


 

Akademia Sportu PROGRES
prezes: Maciej Malski
tel. +48 12 682 11 31
e-mail: m.malski@siemacha.org.pl
 

Terapia

Krakowski Instytut Psychoterapii
koordynator: Rafał Perkowski
tel. kom.: +48 603 890 841 
e-mail: r.perkowski@siemacha.org.pl
 

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Administracja

Zespół ds.
Administracji 
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 11
F +48 12 425 07 55
E finanse@siemacha.org.pl

Komunikacja

Zespół ds. Komunikacji
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 17
F +48 12 425 07 55
Emedia@siemacha.org.pl