Kontakt

Stowarzyszenie SIEMACHA
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88
F +48 12 425 07 55
E sekretariat@siemacha.org.pl
 
KRS: 0000207304
NIP: 676 22 66 260
REGON: 356838078
RACHUNEK: 35 1020 2892 0000 5602 0238 8544

Działalność statutowa

Wychowanie

SIEMACHA Spot
Biuro Placówek Dziennych
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 17
F +48 12 425 07 55
SIEMACHA Spot 24/7
Biuro Placówek Całodobowych
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 16
F +48 12 425 07 55
SIEMACHA Spot Camp
Biuro Placówek Wakacyjnych
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 17
F +48 12 425 07 55

Sport

Com-Com Zone
Biuro Placówek Sportowych
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 21
F +48 12 425 07 55
Akademia Sportu PROGRES
Biuro Placówek Sportowych
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 21
F +48 12 425 07 55

Terapia

Krakowski Instytut Psychoterapii
Biuro Placówek Terapeutycznych
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 24
F +48 12 425 07 55

JEDNOSTKI POMOCNICZE

Administracja

Departament
Administracji i Finansów
ul. Długa 42, 31–146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 13
F +48 12 425 07 55
E finanse@siemacha.org.pl

Działalność gospodarcza

Biuro ds. Partnerów
i Działalności Gospodarczej
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 23
F +48 12 425 07 55
E m.malski@siemacha.org.pl

Projekty społeczne


Biuro Projektów Społecznych
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 10
F +48 12 425 07 55
E i.kruczek@siemacha.org.pl

Komunikacja

Biuro ds. Komunikacji
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 15
F +48 12 425 07 55
E epicentrum@siemacha.org.pl

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
International Affairs Office
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
T +48 12 632 11 88, w. 53
F +48 12 425 07 55
E d.rogoz@siemacha.org.pl